חתך של פרופיל ויה ביזונה פרופיל ויה ביזונה בחתך

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרופיל ויה ביזונה בחתךפרופיל ויה ביזונה בחתך    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יצירת מלבן בתקרה-תמונה מתוך שלבי ההתקנה{ויה ביזונה

 

 

 

 

 

 

 

תמונה מתוך התעלה -לפני התקנת גופי תאורה{ויה ביזונה}    פרופיל ויה זיונה

 

 

 

   

 

 

 

 

יצירת תעלת תאורה ע"י התקנת פרופילי ויה ביזונה בצורה מלבנית    

 

פרופיל ויה ביזונה

   

 

 

                                                                                 

גוף תאורה עדין ויפה,מבין רבים שיכול להתחבר לפרופיל ויה ביזונה

גוף תאורה שיכול להתחבר לפרופיל ויה ביזונה

 לביא פרויקטים -המומחים בעבודות אקוסטיקה  ברמה הגבוהה ביותר